Seramik ve Resim

Küçük bireylerin renk ve şekillerle düşünebilme, bir objeye farklı perspektiflerden bakabilme, objeye yeni bir şekil verebilme, hayalindekileri gerçeğe dönüştürebilme yeteneklerinin gelişimini sağlar.

Seramik-resim etkinliği ile çocuklara sanatı sevdirmeyi ve kendileri ile bütünleşmeyi sağlamayı hedeflemekteyiz. Çocuklar için etkili anlatım ve yaratıcı etkinlik araçlarından biri olan seramik çocuğun psikolojik gelişimini destekler. Resim ile kendilerini özgürce ifade eden çocuklar hem renkli boyalar kullanarak eğlenir hem de oyun ile sanatı harmanlayarak gelişimlerine büyük katkı sağlar.