Yaratıcı Drama

Yaratıcı Drama, küçük bireylere grup içinde kendini bir bütün olarak ifade edebilme ve beden dilini kullanma imkanı sağlar. Ayrıca kinestetik ve kişiler arası iletişim yeteneklerini geliştirir. Problem çözme ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirir.

Yaratıcı drama çocukların yaparak – yaşayarak öğrenmelerine olanak sağlayan önemli bir aktif öğrenme metodudur. Çocuklarımız; rol alma, yaratıcılık ve eylem metotlarıyla hem eğlenirler hem de öğrenirler. Yaratıcı drama uygulamalarında, oyun ve doğaçlamalar ile çocuğun toplumda iletişimin güçlenmesi, karar verme becerisinin gelişmesi, kendini keşfetmesi, özgüvenli bir birey olması amaçlanıyor.