Eğitim Programı

Anaokulumuzda Çoklu Zekâ kuramı dikkate alınarak hazırlanmış olan program uygulanmaktadır. Bu program, gelişim dönemleri anlamında çocukların beklenen gelişim ödevlerini yerine getirebilmeleri için kazandırılması beklenen davranışlardan oluşturulmuştur. Programdan çocukların yaratıcılıkları ve kişisel farklarının göz önüne alındığı etkinlikler yer almıştır.

Okulumuz bu programı zenginleştirme anlamında ‘Çoklu Zeka Sistemini’ mevcut sisteme entegre etmiştir. Bu iki destek sistem; merak duyma ve yaratıcılığın uyandırılması amaçlı olarak

  • Proje çalışmaları
  • Fen ve deney çalışmaları
  • Matematik oyunları
  • Drama
  • Değerler Eğitimi
  • Takım ruhunu oluşturma ve geliştirme çalışmaları adı altındaki programlarla birlikte uygulanmaktadır.

Proje çalışmaları sistemin tabanını oluşturmaktadır. Çocuklara kazandırılmak istenen beceriler ve yerleştirilmek istenen davranışların her biri proje olarak ele alınmaktadır. Proje çalışma aşamalarına göre günlük ve aylık planların içerilerine yerleştirilir. Proje tabanlı öğrenimde çocukların katılımları artıyor, özgüvenleri gelişiyor, öğrenmeye karşı daha meraklı oluyorlar. Düşünme, problem çözme, birlikte çalışma ve iletişim gibi becerilerin kazanımı daha hızlı oluyor.

Zeka alanlarını geliştirmek için yapılan çalışmalar: