Değerler Eğitimi

Günümüz toplumunda gittikçe erozyona uğrayan toplumsal değerlerin korunması okulumuzun vizyonumuzun en temel bileşkelerinden birini oluşturur. Toplumsal ve kişisel değerlerimizi korumanın yolu da ailenin canlılığının işbirliğinin ve etkin katılımının sağlanmasından geçer.

İyi bir kişilik üç bölümden oluşur:

  • İyi olmayı bilmek
  • İyi olmayı istemek
  • İyi davranmak

Bu üç özellik ahlaki olgunluk için esastır.

Değerler çocuklarda sosyal ve duygusal gelişimin bir parçasıdır. Okulöncesi dönemde saygı, sorumluluk, mutluluk, işbirliği, sabır, dürüstlük gibi değerlerin mutlaka desteklenmesi gereğine inanıyoruz. Okulöncesi dönemde değerler eğitimi çalışmaları sosyal becerilerin kazanımında destekler.

Bu sosyal beceriler:

  • İş birliği yapabilme
  • Kurallara uygun davranabilme
  • Başkalarının haklarının olduğunu anlama
  • Paylaşma
  • Sıranın ona gelmesini bekleme
  • Bir gruba ait olduğunu anlama
  • Yönerge alıp uygulayabilme.