Fotoğrafçılık

Fotoğraf hayatı yansıtmaktır, ölümsüzleştirmektir, paylaşmaktır, kurgulamaktır, detayları görmektir, görmezden gelineni görünür yapmaktır, ışıkla oyun oynamaktır, geçmişe can vermektir.

Fotoğrafçılığın çocukların görsel, duygusal ve sosyal yönlerini geliştirmekte etkin olduğu inancıyla Okulumuzda profesyonel fotoğrafçılık derslerine yer verilmektedir. Fotoğrafçılık; motor becerilerinin gelişmesi, farkındalık oluşması, estetik bakış kazanılması, iletişimin kuvvetlenmesi, yaratıcılığın gelişmesi ve özgüven oluşması gibi sayısız faydaya sahiptir.