Matematik ve Fen Deneyleri

Matematik yoluyla; benzerlikler, farklılıklar, azalan artan ilişkiler, parça bütün ilişkileri, olasılıklar gibi analitik düşünmenin temelini oluşturmak, fen deneyleri yoluyla; çocukları evren içinde varlıkların oluş halleri ve biçimlerini,birbirlerine dönüşebilirliklerinin meraklı serüvenine dahil etmek istenmiştir. 

Fen, çocukların içinde yaşadıkları dünya hakkında temel kavramları oluşturmalarına olanak sağlayan ve yaşama yönelik duyarlılık geliştirmelerini destekleyen bir süreçtir. Hayatımızın her alanında yer alan matematik kavramlarını da okulumuzda çocuklarımıza deneyler ile sevdirmeye olanak tanıyoruz. Okul öncesi dönemindeki çocukların ön yargı olmadan matematik ve fen kavramlarını sevmeleri tüm eğitim süreçlerine olumlu katkı sağlamaktadır.