Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme

Biriken bilgi ve deneyimleri kullanma, bunlardan yeni bilgiler üretme, mantıksal ve uzamsal yeteneklerini geliştirme, farkındalıklarını artırma, hayal kurmayı işlevsel kılma, bu yaratıcı düşünme ve problem çözme çalışmalarıyla gerçekleşir. İçsel zekâ yetenekleri de deneyimlere desteklenmiş olur. 

Fikirlerinde esneme, özgün ve orijinal ürünler geliştirebilme, yeni ve beklenmedik durumlarda uygun tepkiler verebilme ve günlük yaşamda karşılarına çıkabilecek sorunlara pratik akılcı ve yaratıcı çözüm önerileri getirebilme gibi becerilerin gelişmesi için okulumuza özel olarak hazırlanmış bir yaratıcı düşünme ve problem çözme programıuygulanmaktadır.