Takım Ruhu Çalışmaları

Günümüz insanının en büyük ihtiyacı olan ‘Barış’la erken dönemde tanışılması anlamının, öneminin keşfedilmesi için en uygun ortam grupta oluşturulacak ‘takım ruhu’ dur. Takım ruhunun oluşturulmasının bir başka önemi de; çocuklarda rekabete dayanma gücünü ve işbirliğini geliştirmesidir.

Takım ruhu çalışmaları; çocuklarımızın bir gruba aidiyet duygularını, işbirliği yapma becerilerini geliştirmeyi, rekabet ve barış ortamında uygun tepkiler göstermelerini ve bir takıma bireysel katkısını fark etmelerini sağlamaktadır.