Sözel ve Dilsel Zeka

Sözel dilsel zekaya sahip bireyler; dili tüm özelliklerine uygun bir biçimde aktif ve doğru kullanabilme, kelimelerle düşünebilme, kendini uygun biçimde ifade edebilme ve değerlendirebilme, kitap okuma (Öykü, roman, şiir), soyut düşünebilme, sembollerle ifade edileni anlayabilme becerilerine sahiptirler.

Okulumuzda;

  • Anadili etkinlikleri ile dili doğru ve aktif kullanma becerisi,
  • Fıkra ve bilmece, tekerleme ve sembollerle ifade edileni anlama becerisi ile kelimelerle düşünme becerisi,
  • Hikaye tamamlama, hikaye oluşturma, şiir, şarkı ve kitap okuma etkinlikleri ile kendini uygun bir biçimde ifade edebilme ve değerlendirme, kelimelerle yaratıcı düşünme becerisi,
  • Sohbet, farklı düşünme, problem çözme etkinlikleri ile soyut düşünebilme, kendini dilsel olarak ifade edebilme becerisini geliştirmek doğrultusunda çalışmalar yapmaktayız.