Kişisel İçsel Zekâ

Kişisel içsel zekaya sahip bireyler, kişinin kendini tanıması, kendisi hakkındaki düşünce, bilgi ve becerileri ile çevresine uyum gösterebilir. Bu zeka türü gelişmiş olan kişilerden; kendini objektif olarak değerlendirmesi, güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olması, olaylara mantıklı yaklaşması, amaçlarıyla düşüncelerinin tutarlı olması beklenir.

Okulumuzda;

  • Duygu çalışmaları, Duyguları tanıma, kendini Tanıma becerisi,
  • Ayna ve imajinasyon çalışmaları ile, kişinin kendini, bedenini keşfetmesi, Çevresi ile uyumunu arttırma becerisi,
  • Özgüven destek çalışmaları ile kendini kabul, kendini fark etme, kendine ve çevreye güven duyabilme becerisini geliştirmek doğrultusunda çalışmalar yapmaktayız.