Bedensel ve Kinestetik Zekâ

Bedensel kinestetik zekaya sahip bireyler, koordinasyon, denge, güç, esneklik ve hız gibi bazı fiziksel özelliklere sahiptir, dokunsaldır, rol yapma, dans etme, bedenini aktif kullanma becerisi gelişmiştir. Bu zeka türüne sahip bireyler, yaparak-yaşayarak, dokunarak ve hareket ederek en iyi şekilde öğrenirler.

Okulumuzda;

Capoeira etkinlikleri, dans etkinlikleri, jimnastik, yüzme, orff ve drama etkinlikleri ile bedenini aktif kullanma, rol yapma, dans etme, koordinasyon, güç, denge, esneklik becerilerini geliştirmek doğrultusunda çalışmalar yapmaktayız.