Kişiler Arası Zekâ

Sosyal Kişiler arası zeka alanına sahip bireyler, yüz ifadelerine, seslere ve mimiklere duyarlıdır. İnsanlardaki farklı özellikleri fark eder, onları en iyi şekilde analiz etme, yorumlama ve değerlendirme yatkınlığına sahiptir. Sosyaldir, grupla hareket etme, gruba liderlik etme becerisi yüksektir. İşbirliğine, paylaşmaya yatkındır.

Okulumuzda;

  • Takım ruhunu geliştirme etkinlikleri ile grupla hareket etme, gruba liderlik etme, işbirliği becerisi,
  • Ayna çalışmaları, duyguların ifade edilmesi etkinlikleri ile, jest, mimik ve ses kullanımı becerisi,
  • Drama ve orff çalışmaları ile beden kullanımı ve grupla birlikte hareket edebilme becerisi,
  • Iletişim becerilerini geliştirme çalışmaları ile, empati, analiz, yorumlama ve değerlendirme becerilerini geliştirmek doğrultusunda çalışmalar yapmaktayız.