Mantıksal ve Matematiksel Zekâ

Mantıksal Matematiksel Zekaya sahip bireyler; sayılar, semboller, soyut düşünme, problem çözme, muhakeme kurma, neden sonuç ilişkisi, mantıksal ilişkiler kurma ve neden sonuç ilişkisi kurma becerilerine sahiptirler. Farklı parçaları birleştirerek bütüne ulaşma konusunda, matematiksel çalışmalar ve zeka oyunları konusunda da beceriklidirler.

Okulumuzda;

  • Matematikle oynuyorum çalışmaları ile sayılar ve sembolleri kullanma becerisi
  • Farklı Düşünme ve problem çözme etkinlikleri ile muhakeme kurma, neden sonuç ilişkisi kurma becerisi
  • Kavram Kitapları etkinlikleri ile Matematiksel çalışmalar ve zeka becerisi
  • Masa oyunları ve inşa oyunları etkinlikleri ile  Mantıksal iliskiler kurma, farklı parçalardan bütüne ulaşma becerisi
  • Yaratıcı Düşünme becerisi etkinlikleri ile soyut düşünme, problem çözme becerisini geliştirmek doğrultusunda etkinlikler yapmaktayız.