Doğa Zekâsı

Doğa zekasına sahip bireyler, doğayı ve doğada bulunan bitki, hayvan ve diğer varlıkları inceleme, gözlemleme ve bunlara ilgi duyar, çevreye karşı çok duyarlı, çevresindeki hayvan ve bitkilere çok meraklıdır. Çevrecidir, canlı türlerini öğrenir ve araştırır.

Okulumuzda;

  • Doğa gözlemleri etkinlikleri ile çevrede bulunan canlıları gözlemleme becerisi,
  • Bahçe etkinlikleri ile, sebze ve meyvelerin oluşum aşamalarının gözlemlenme becerisi,
  • Hava durumu Gözlem çalışmaları ile Doğa olaylarını anlayabilme becerisi
  • Deneysel ve uygulamalı etkinlikler ile bitki ve hayvanlar ve çevre konulu projelerle Doğa becerisinin geliştirilmesi doğrultusunda çalışmalar yapmaktayız.